Thực hành bắt đầu với Android Studio

July 9th, 2016 tham kk  Kiến thức lập trình, Lập trình Android No Comments »
7

Chào các bạn, trong hướng dẫn học lập trình Android này chúng ta sẽ thực hành tạo một dự án với Android Studio. Mục tiêu bài học: Tạo một dự án Android và thực hiện nó trên thiết bị ảo Android. Tạo một dự án Android Bấm chuột vào Start a new Android Studio project […]

Triển khai ứng dụng PHP Với Rocketeer

July 9th, 2016 tham kk  Kiến thức lập trình, Lập trình PHP & MySQL No Comments »
preview

Trong lập trình PHP các nhà phát triển phải sử dụng các công cụ dành riêng cho các ứng dụng web chẳng hạn như công cụ Ruby, công cụ này chỉ làm được với những công việc được tích hợp sẵn với các ứng dụng trong PHP và nó bị giới hạn nhiều cái. Nhưng […]