Thực hành bắt đầu với Android Studio

July 9th, 2016 tham kk  Kiến thức lập trình, Lập trình Android No Comments »
7

Chào các bạn, trong hướng dẫn học lập trình Android này chúng ta sẽ thực hành tạo một dự án với Android Studio. Mục tiêu bài học: Tạo một dự án Android và thực hiện nó trên thiết bị ảo Android. Tạo một dự án Android Bấm chuột vào Start a new Android Studio project […]